Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

- PARAMAX tuân thủ nghêm túc và cập nhật liên tục những quy định của Bộ luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Điều chỉnh lương định kỳ theo quy định của Nhà nước Việt Nam và nhằm mục đích phù hợp với năng lực, vị trí, thâm niên của người lao động.

- Trang bị bảo hộ lao động, trang cấp Đồng phục văn phòng.

- Chính sách khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Thưởng các dịp lễ, Tết. Đối với thưởng cuối năm Công ty căn cứ vào các yếu tố như hiệu quả, vị trí, thâm niên nhằm mục đích đưa ra mức thưởng tương xứng cho mỗi người lao động.

- PARAMAX luôn tạo mọi cơ hội để người lao động phát triển tối đa năng lực và tiềm năng của bản thân trong quá trình làm việc tại công ty.

- Khi bạn làm việc tại PARAMAX, bạn sẽ có cơ hội tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo chuyên môn, kỹ năng với giảng viên trong và ngoài công ty.

- Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ.

- Phụ cấp đầy đủ các khoản công tác phí.

Search job
Paramax Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.